Cena / za 60 min 50 zł
Lekcje online Tak
Miasto Wrocław
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Astronomia
Zakres Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia

astronomia na każdym poziomie, również studia, astrofizyka, mechanika nieba

Oferuję pomoc z zakresu: matematyka:

- analiza matematyczna,

- algebra liniowa,

- geometria analityczna,

- analiza matematyczna wektorowa,

- analiza matematyczna zespolona,

- równania różniczkowe zwyczajne,

- równania różniczkowe cząstkowe,chemia:

- nieorganiczna,

- organiczna,

- fizyczna,

- analityczna,

- kwantowafizyka 

- przygotowanie do matury,

- przygotowanie do kolokwiów, egzaminów,

- pomoc w przygotowywaniu sprawozdań z laboratoriówelektrotechnika:

- obwody prądu stałego oraz przemiennego jedno- i trójfazowe,

- metody rozwiązywania obwodów elektrycznych (Thevenina, Nortona,
potencjałów węzłowych, prądów oczkowych, równań Kirchhoffa),

 - obliczenia z zastosowaniem liczb zespolonych,

- stany nieustalone, przekształcenia Laplace'a i Fouriera,

- linie długie,

- pole elektrostatyczne,

- elektrodynamika,

- układy kondensatorowe,

- teoria pola elektromagnetycznego,

- sprzężenia magnetyczne cewek,

- transformatory itd.miernictwo elektrycznemaszyny elektryczneinżynieria chemiczna i procesowa:

- przenoszenie pędu (mechanika płynów, hydromechanika, hydrologia),

- przenoszenie ciepła (procesy cieplne, wymienniki ciepła),

- przenoszenie masy (procesy dyfuzyjne),

- termodynamika techniczna,

- obiegi silników, sprężarek, chłodziarek, obiegi siłowni, spalanie, para
wodna, powietrze wilgotne,

- reaktory chemiczne,

- mechaniczny rozdział faz,

- optymalizacja procesów chemicznych,

- metody matematyczne w inżynierii chemicznej,technologia chemiczna:

 - nieorganiczna,

- organicznamechanika:

- ogólna,

- techniczna,

- analityczna,wytrzymałość materiałówpodstawy konstrukcji mechanicznychrysunek techniczny40 zł uczniowie, 50 zł studenciPRZYGOTOWANIE DO MATURY Z MATEMATYKI, FIZYKI LUB CHEMII NA POZIOMIE
ROZSZERZONYM I PODSTAWOWYM