Cena / za 60 min 45 zł
Lekcje online Nie
Miasto Wrocław
Miejsce U korepetytora
Przedmiot Bankowość
Zakres Szkoła średnia Studia

Korepetycje z zakresu: - podstaw rachunkowości oraz rachunko...

Korepetycje z zakresu:
- podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
- rachunku kosztów - finansów przedsiębiorstw
- matematyki finansowej
- analizy finansowej
- zarządzanie portfelem inwestycyjnym
- rynków kapitałowych

cena 40zł/45 minut lub 45zł/60 minut Pomagam również w rozwiązywaniu zadań, pisaniu esejów, prac, itp. Możliwa pomoc on-line

Możliwość wystawienia faktury VAT