Cena / za 45 min 70 zł
Lekcje online Tak
Miasto Luboń
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Ekonomia
Zakres Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia Inne

Обучение ЭКОНОМИКЕ. (rus, eng). Nauczanie EKONOMII. (rus, eng) Doradztwo zawodowe.

Обучение МАТЕМАТИКЕ и ЭКОНОМИКЕ. (rus, eng) Профориентационные консультации.

    * 20 лет опыта

    * 400+ учащихся

    * 14 стран мира.

    * Математика MATURA, SAT, GMAT и др.

    * Множество положительных отзывов

    * Преподаватель университета и гимназий.

    * Авторские методики

    * Обучение с использованием польских учебников

    * Обучение на русском или английском языке,

     * Адаптация к польской школе

1.Многолетний успешный опыт работы с учащимся и студентами различных стран (США, Швейцария, Австрия, Италия, Испания, Швеция, ОАЭ, Польша, Эстония, РФ, РБ).

2. Среди студентов студенты Лозаннского университета, Варшавская школа менеджмента, Варшавская школа экономики, Краковский университет и др., Норвежской школы бизнеса (МВА), Санкт-Петербургского университета, ВШЭ, университет Козьминского, БГУ, БГЭУ и др., учащиеся колледжей, гимназий и лицеев ЕС (Швейцария, Польша, Испания, Эстония), Швеции, Беларуси и России.

3. Математика школьная, математический анализ: обучение детей и взрослых, ликвидация пробелов, подготовка к поступлению, сессии и тп.

Контакты:

Tel/WhatsApp/Viber/Telegram: +375293707155

Tel.: +48698277222

Tel.: +48516166664

E-mail: 2626419@gmail.com

Facebook.com/yenikov

Nauczanie MATEMATYKI i EKONOMII. (rus, eng) Doradztwo zawodowe.

    * 20 lat doświadczenia

    * 400+ studentów

    * 13 krajów świata.

    * Matematyka MATURA, SAT, GMAT itp.

    * Wiele pozytywnych opinii

    * Wykładowca akademicki i i gimnazjów.

    * Metody autorskie

    * Nauka z wykorzystaniem polskich podręczników

     * Edukacja w języku rosyjskim lub angielskim, Adaptacja do szkoły polskiej

1. Wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami i studentami z różnych krajów (USA, Szwajcaria, Austria, Włochy, Hiszpania, Szwecja, ZEA, Polska, Estonia, Rosja, Białoruś).

2. Wśród studentów są studenci Uniwersytetu w Lozannie, Szkoły Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Krakowskiego itp., Norwegian School of Business (MBA), St. Petersburg University, Wyższej Szkoły Ekonomicznej , Akademii Leona Koźmińskiego, BSU, BSEU itp. oraz liceów UE (Szwajcaria, Polska, Hiszpania, Estonia), Szwecji, Białorusi i Rosji.

3. Matematyka szkolna, analiza matematyczna: nauczanie dzieci i dorosłych, wypełnianie luk, przygotowanie do przyjęcia, sesje itp.

Łączność:

Tel/WhatsApp/Viber/Telegram: +375293707155

Tel.: +48698277222

Tel.: +48516166664

E-mail: 2626419@gmail.com

facebook.com/yenikov