Cena / za 60 min 150 zł
Lekcje online Tak
Miasto Toruń
Miejsce U korepetytora
Przedmiot Ekonomia
Zakres Studia

aktualne na 09.2023 nagranie online rabaty iPad 20 lat pracy - kalendarz online grupy

Nazywam się Alicja Miazgowicz - znajdź mnie w Google, YouTube, na Facebooku! :)

➡️ Oferta aktualna cały rok akademicki – we wrześniu 2023 również❗

➡️ Chcesz wiedzieć, czy mogą pomóc w konkretnym zagadnieniu❓

Wyszukaj moją stronę internetową (Plus Projekt Alicja Miazgowicz), a tam przedmiot i zagadnienie. Zaś prościej jest się ze mną skontaktować mailowo - załączając do wiadomości załączniki z zadaniami. Jeśli będą mogła pomóc, to jasno napiszę. W przeciwnym przypadku - też odpisuję.

❓ Kontakt❓ zadania-projekty @ wp pl

Oferuję:
⚠️ Zadania z teorią, wskazówkami, rozpisaniem od A do Z, czyli pełnym  rozwiązaniami w wersji do nauki własnej i edycji w plikach doc, xls etc.❗ Kompleksowe podejście. :) Podaj wszystkie elementy problemu, a ja postaram się jemu zaradzić.

⭐⭐ Od teraz na zawsze w ramach zajęć korzystam z nowoczesnego narzędzia - iPad Pro! 📱💡 Jest tak wyjątkowy, bo mamy możliwość pisania wieloma kolorami, rysowania wykresów w ułamku sekund jak na kartce papieru, zaznaczania istotnych obszarów mazakiem, korzystania z lasera oraz wklejania treści zadań bezpośrednio z zrobionych zdjęć! Po zajęciach wysyłam gotowy do wydruku plik PDF z bardzo czytelną treścią. Cała lekcja jest nagrywana, abyście mogli powracać do materiału w dowolnym momencie. ⭐⭐


⚠️ Udzielam korepetycji i współpracy online - m.in. poprzez Skype, MS Teams czy Zoom!

Koszt nauki / zajęć to 150 zł/60 minut .  ⌛ Możliwe są zajęcia grupowe . W ramach nauki online zajęcia dla grupy są dla mnie tak samo wymagające/ zajmujące, jak w przypadku jednej osoby.

Różnica to kwestia utworzenia videokonferencji w programie Skype na określony termin (dzień i godzina), do której podłącza się kilka osób. A więc koszt nauki jest niezależny od liczby osób , co pozwala na podzielenie go między uczestników rozmowy.

Możliwość obniżenia ceny zajęć . Dzięki lekcji w grupie - koszt zajęć to nadal 150 zł , co już przy 2 osobach obniża koszt lekcji do 75 zł ! Wystarczy namówić znajomych na videokonferencję na Skype ! Na koniec każda osoba otrzymuje film z zajęć , który może pomóc w utrwaleniu wiadomości z zajęć.✍️

Inaczej : Cena 150 zł dotyczy 60 minut zajęć online, w których mogą uczestniczyć nawet 3-4 osoby. 1 osoba dokonuje przelewu w wysokości 150 zł, a reszta grupy się z nią rozlicza wg własnych ustaleń.

✒️ Inna pomoc jest indywidualnie wyceniana po zapoznaniu się z problemem. ⭐
⛔ Nie piszę prac opisowych/licencjackich/magisterskich.
⛔ Rezygnuję też z góry z ofert pomocy na egzaminach na żywo.

✒️ Potrzebujesz wyjaśnienia (do swoich) rozwiązań - napisz, co jest kłopotem. Prowadzę konsultacje online, sprawdzam poprawność rozwiązań, poprawiam te błędne w wersji do nauki własnej. Po prostu korepetycje online!  ✒️

W obecnej sytuacji zajęcia mogę mieć od pn do nd w godzinach: 8:30- 18:30. Inne formy pomocy w pozostałych godzinach - wieczornych również. ✒️

✔️ Kamera nie jest potrzebna do lekcji! Jeśli mikrofon w komputerze nie działa, to mogę zadzwonić na wcześniej podany telefon, aby się dwustronnie słyszeć.
✔️ Udostępniam widok swojego komputera , aby pokazać to, jak poprawnie powinno być rozwiązane zadanie – przy tym włączam nagrywanie całej rozmowy wraz z moim pulpitem.

✔️ Zajęcia mają bardzo elastyczną formę  - mogę je prowadzić ja, ale może też prowadzić je może student zadając konkretne pytania do swoich zadań. Wszystko jest do ustalenia , jak mają przebiegać.

✔️  Podczas zajęć można mi zadawać pytania (nawet te pozornie oczywiste), przerywać (jeśli dana kwestia jest oczywista), wytykać przejęzyczenia i błędy (wszystko jest na żywo omawiane).

✔️ Po zakończeniu zajęć można mi zadawać pytania do tego, co zostało omówione na zajęciach. Kwestia poczekać na odpis na maila.

✔️ Filmik z lekcją generowany jest automatycznie, dostępny przez kolejne 30 dni z poziomu Skype’a! Zawsze można go też zapisać na komputerze. Dzięki temu można zakończone zajęcia jeszcze odtworzyć ponownie - dla przypomnienia! Nie trzeba notować w czasie rozmowy – można później, aby nie tracić czasu! :)

✔️  Z użyciem kamerki mogę pokazać ręczne rozwiązywanie live. Wszystkie materiały stworzone przeze mnie podczas zajęć wysyłam naturalnie na maila po zakończeniu rozmowy.

✔️ Na życzenie wysyłam swoje dodatkowe materiały do dalszej nauki  -  na wyraźne życzenie studenta. Bez dodatkowych kosztów.

✔️ Osoby, z którymi współpracuję mogą pytać swobodnie o inne przykłady, tj. zadań o podobnej tematyce.

✔️ Podczas zajęć korzystam z programów biurowych , jak MS Word, czy MS Excel w zależności od potrzeb. Czasem  - programów graficznych. Dzięki temu, że posiadam nowoczesny monitor dotykowy mogę szybciej pokazać pewne ważne elementy.

✔️  Korzystam ze stron typu wirtualna tablica (bez instalowania - razem możemy pisać na zmianę teksty w pliku, który później będzie wysłany na maila po zakończeniu zadań). Pozwala to pokazywać sobie wzajemnie wykorzystywane na zajęciach zasoby (notatki, wykłady, skany zajęć, strony www). Bardzo przydatne!

✔️ Korzystam z szerokiego zbioru rozwiązanych zadań , które posiadam w archiwum - nie trzeba szukać w Internecie rozwiązanych zadań.

✔️  Mogę też prowadzić zajęcia przez telefon - ja płacę za taką rozmowę (krajową).

Jestem korepetytorem z doświadczeniem 20 lat w udzielaniu pomocy studentom. W 2007 r. ukończyłam (dzienne 5-letnie) studia magisterskie na kierunku Teoria ekonomii UMK w Toruniu i udzielałam korepetycji od początku studiów – 2002. Przez poprzedni rok akademicki 2019/2020 poszerzałam swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych: Data Science w Biznesie na UMK w Toruniu. Uczę się dalej! [*

*]

♾️ Przykładowe zagadnienia ze statystyki opisowej, które mogę pomóc wyjaśnić:

    Wstęp do analizy statystycznej , czyli: - podstawowe pojęcia statystyki opisowej, - etapy badań statystycznych, - budowa szeregów rozdzielczych przedziałowych, - prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych, - podstawowe parametry opisu statystycznego danej cechy.
    Analiza struktury zbiorowości , czyli miary klasyczne i miary pozycyjne: - miary położenia - średnia arytmetyczna, mediana (środkowa), dominanta (moda), kwartyle (jak i decyle, percentyle) jako w tym miary tendencji centralnej, - dodatkowo: średnia harmoniczna, geometryczna, - miary zmienności (inaczej: rozproszenie, dyspersja, niejednorodność) - odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności oraz odchylenie ćwiartkowe (kwartylowe), pozycyjny współczynnik zmienności - rzadziej odchylenie międzykwartylowe, - miary asymetrii (inaczej: skośność) - wskaźniki asymetrii, współczynniki asymetrii (m.in. asymetrii Pearsona, równość Pearsona), - miary koncentracji (inaczej: skupienia) – koncentracja klasyczna i pozycyjna, czyli kurtoza, współczynnik koncentracji, koncentracja Lorenca, - porównywanie zbiorowości pod względem określonego kryterium, - wskaźniki podobieństwa struktur.
    Analiza dynamiki szeregów czasowych: - indeksy indywidualne, przyrosty bezwględne i względne - jednopodstawowe i łańcuchowe, - indeksy indywidualne - indeksy cen, indeksy ilości, indeksy wartości, - średnie (przeciętne) tempo zmian zjawiska, średnia geometryczna, średnia chronologiczna, średni przyrost absolutny, - wzajemna zamiana indeksów łańcuchowych i jednopodstawowych, - indeksy agregatowe ilości, cen, wartości (indeksy Laspeyresa, indeksy Paaschego, indeksy Fishera), - analiza liniowego tendencji czasowej szeregu i jego ekstrapolacja, - mechaniczna i analityczna metoda wyodrębniania trendu, - metoda wyodrębniania wahań sezonowych i przypadkowych, - średnie ruchome zwykłe i scentrowane.
    Analiza korelacji cech statystycznych, czyli badanie współzależności zjawisk: - korelacja liniowa i krzywoliniowa, - współczynnik korelacji liniowej Pearsona (ocena kierunku i siły zależności, wykres wzajemny, czyli korelogram) oraz badanie jego statystycznej istotności, - współczynnik korelacji rang Spearmana oraz badanie jego statystycznej istotności, - inne współczynniki korelacji (wraz z badaniem statystycznej istotności) - m.in. korelacji chi^2 (chi kwadrat), Czuprowa, korelacja wieloraka, cząstkowa, Cramera, rang Kendalla, kontyngencji i inne.
    Analiza regresji liniowej , czyli badanie zależności jednokierunkowej: - wyznaczanie i interpretacja parametrów regresji liniowej, - typowa ocena jakości oszacowanego równania regresji prostej - w tym: = ocena istotności współczynnika kierunkowego (test t-Studenta), = wartość stopnia wyjaśnienia (determinacji) w regresji i jego ocena, = wartość stopnia indeterminacji w regresji i jego ocena, = wartości teoretyczne, = analiza reszt regresji (wariancja składnika resztowego, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności resztowej i jego ocena), - inne elementy - bardziej ekonometryczne.
    pozostałe - niewymienione !❓

♾️ Zaś ze statystyki matematycznej, które mogę pomóc wyjaśnić:

    Estymacja - przedział ufności dla wartości średniej (dla małej i dużej próby),- przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego (dla małej i dużej próby),- przedział ufności dla odsetka (frakcji, procentu, udziału, wskaźnika struktury) z próby,- przedział ufności dla współczynnika korelacji z próby,- przedział ufności dla ilorazu dwóch wariancji z prób,- przedział ufności dla różnicy dwóch średnich z prób,- precyzja i dokładność (precyzja) szacowania wartości średniej,- precyzja i dokładność (precyzja) szacowania wariancji,- precyzja i dokładność (precyzja) szacowania odsetka,- dobór minimalnej wielkości próby do badania,
    Weryfikacja hipotez - test istotości dla wartości średniej (dla małej i dużej próby),- test istotości dla wariancji i odchylenia standardowego (dla małej i dużej próby),- test istotości dla odsetka (frakcji, procentu, udziału, wskaźnika struktury) z próby,- test istotości dla współczynnika korelacji z próby (Pearsona, Spearmanna, chi kwadrat),- test istotości dla ilorazu dwóch wariancji z prób,- test istotości dla (różnicy) dwóch średnich z prób,- test istotości dla wielu średnich z prób - test wariancji F,- test istotości dla (różnicy) wielu wariancji z prób (m.in. test Bartletta, test Hartleya, test Cadwella),- test istotości dla współczynnika determinacji w regresji - test F,- test istotości dla parametrów strukturalnych w regresji - test t-Studenta,- współczynnik konkordacji Kendalla i Smitha na zgodność ocen (rang),- test chi^2 (chi kwadrat) na zgodność ocen (rang),- test chi^2 (chi kwadrat) na zgodność lub normalność rozkładu,- testy normalności - m.in.: Jaque-Berry, Hellwiga, Shapiro-Wilka,- testy: znaków, medianowy, losowości (np. reszt), liniowej postaci regresji,- test nieparametryczne - test Kołmogorowa, Kołmogorowa - Smirnowa, lambda-Kołmogorowa na zgodność rozkładów,- test Mann’a-Whitney’a,- parametry i własności rozkładu teoretycznego ogólnej zmiennej losowej,- centralne twierdzenie graniczne, własności zmodyfkowanej zmiennej losowej,- rozkłady teoretyczne zmiennych z podziałem na skokowe i ciągłe (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, dystrybuanta rozkładu),- twierdzenia graniczne, m.in. Centralne Twierdzenie Graniczne, Czebyszewa,- standaryzacja i standaryzowany rozkład normalny – przydatne własności,
    pozostałe - niewymienione!

✔️ Zapewniam bezpłatne materiały elektroniczne na i po zajęciach, a dysponuję bogatym zbiorem materiałów dydaktycznych. Zajęcia prowadzone metodą komunikatywną  *] -  mogę mówić głównie ja, może głównie mówić student, ale ja [*preferuję dialog z dobrą interakcją na powstające sytuacje. Na początku zajęć ustalamy wspólnie „ diagnozę ”, a więc co jest problemem, jak można rozwiązać problem, a   program zajęć ustalany jest indywidualnie . To ja się dostosowuję do studenta, a nie on do mnie [*. ;)

✔️*] Udzielam pomocy z przedmiotów kierunków ekonomicznych, ale tych ilościowych:

    badania operacyjne / modele optymalizacyjne (+ program: WINqsb)
    matematyka dla kierunków ekonomicznych (logika, algebra, analiza matematyczna itp.)
    matematyka finansowa
    statystyka opisowa i statystyka matematyczna, SAD
    rachunkowość zarządcza
    finanse przedsiębiorstw
    prognozy i symulacje (prognozowanie procesów ekonomicznych)
    makroekonomia i mikroekonomia
    podstawy ekonomii
    ekonomia matematyczna
    ekonomia menedżerska
    metody oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych
    program MS Excel (ekonometria i statystyka)
    ekonometria + obsługa i nauka modelowania ekonometrycznego w programie GRETL

✔️  Wspólnie możemy sprawdzać poprawność rozwiązań studentów , udzielać odpowiedzi mailowych na zadane pytania i inne niewymienione usługi korepetytorskie – dla studentów spoza regionu.

✔️  Od 2011 r. prowadzę swój kanał YT dla studentów kierunków ekonomicznych z naciskiem na omawianie rozwiązanych przeze mnie przykładów zadań. Warto przejrzeć filmy w wygodnych do sprawdzenia playlist . Wszystkie materiały naturalnie są darmowe . Moje materiały (600 filmów na plus) doceniło już ponad 4900 subskrybentów, a niszowy kanał ma przeszło 2  mln odsłon! Polecam!


✔️  Posiadam swoją stronę internetową, gdzie można zapoznać się z całym moim zakresem działania. Swoją działalność mam zarejestrowaną, więc moja pomoc jest legalna .

✔️ Wystawiam na życzenie klienta fakturę (bez VAT) - domyślnie mogę wysłać paragon fiskalny na wskazany adres.

✔️  Gwarantuje efekty już po pierwszym spotkaniu w miłej atmosferze. :)

✔️ Aby umówić się na zajęcia  -  proszę o kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy w serwisie. Telefoniczny kontakt jest możliwy, ale mniej preferowany. Gdy mam zajęcia, nie mam możliwości rozmowy. Wówczas proszę o wiadomość SMS . Ewentualnie to ja oddzwonię lub napiszę SMS z powodu nieodebranej rozmowy.

✔️ Kontakt usprawnia załączenie wszystkich niezbędnych materiałów do nauki studenta, jak i przesłanie wszystkiego, co może pomóc we współpracy.

✔️ Każdego dnia wielokrotnie odpisuję na maile . Kwestia poczekać na odpowiedź, która na pewno przyjdzie, jeśli mail został poprawnie wysłany. Proszę przejrzeć ewentualnie folder SPAM . ;) Sprawnie ustalimy, czy jestem w stanie pomóc. Jasno się określam, czy mogę pomóc. Jeśli nie, staram się podać kontakt do innego kompetentnego bardziej korepetytora.

✔️ Jeśli wszystko pójdzie po myśli obu stron, to umawiamy wspólnie termin spotkania, materiał, który omówimy, a ja podaję dane do konta Skype, z którego korzystam.

✔️ Zajęcia mogą trwać ustalony wspólnie czas  -  od 30 minut do 2 godzin. Jest to elastyczna kwestia. Po ustaleniu tych elementów podaję dane do rozliczenia płatności za lekcję, która musi nastąpić na krótko przed zajęciami. Pieniądze nie muszą być zaksięgowane, ale potwierdzone przelewem bankowym lub jego zrzutem ekranu. Dopuszczam płatność BLIK jako przelew na telefon, PayPal , czy też płatność typu Revolut , co stanowi udogodnienie dla studentów zagranicznych.

✔️ Na zajęciach staram się dostosować do wiedzy / lukach w wiedzy studenta. Wiele sytuacji już poznałam i nie oceniam, bo i sama nie chcę być oceniana. Po prostu staram się zrozumieć problem z nauką, jak i znaleźć odpowiedni sposób efektywnego dotarcia z wiedzą do studenta.

✔️ Na zajęciach preferuję kontakt bezpośredni, spokojne tłumaczenie i słownictwo dostosowane do tematu. Wyjaśniam skomplikowane tematy tak jak rozumiem, czyli prosto.

➡️  Jeśli czegoś nie rozumiem, to jasno o tym mówię, aby nie tracić czasu. Wiem, że nie wszystko jestem w stanie wiedzieć. Zagadnienia ekonomiczne są liczne  -  mimo ich uporządkowania w przedmioty, które się przenikają.

✔️ Zdarzało mi się za namową studenta podejmować się wstępnie mniej pewnego tematu, a z dużym sukcesem końcowym, bo zrozumieniem go przez studenta.

✔️ Jeśli zajęcia są krótsze niż ustalony czas, a to też się zdarza, zwracam pieniądze przelewem bankowym na konto,  z którego dotarła płatność.

✔️ Za darmo pomagam studentom nagranymi i udostępnionymi filmami na kanale YouTube (kanał: Plus Projekt). Dodatkowych rad i konkretnych wskazówek udzielam za symboliczną opłatą.

➡️  Co można wykonać wspólnie drogą mailową?
1. sprawdzić rozwiązane przez studenta zadania, dokonuję ewentualnych poprawek, bądź daję wskazówki,
2. opisać błędy wykonane przez studenta w zadaniach po akceptacji przedstawionej mu wyceny (płatność przelewem na krótko przed oddaniem zadań),
3. otrzymać wstępne wskazówki i materiały do nauki - za darmo.

➡️ Co można wykonać wspólnie przez Skype?
1. omówić temat/zagadnienie teoretyczne, rozjaśnić wątpliwości,
2. rozwiązać na bieżąco ze szczegółami sposób dojścia do rozwiązania zadań posiadanych przez studenta,
3. omówić moje rozwiązane zadania, jakie posiadam w archiwum i są wzorcem do zrozumienia sposobu rozwiązywania określonych typów zadań z danego przedmiotu,
4. rozwiązać testy z poprzednich lat posiadane przez studenta. Warto spróbować innej formy niż tradycyjne korepetycje - rozmowę można nagrać i odtwarzać wielokrotnie!

⚠️ [*  Student też korepetytor?*] ⚠️
Poszukuję korepetytorów przedmiotów (nie tylko) ekonomicznych ilościowych do stałej współpracy. Proszę o kontakt. ⚠️

✨✨✨✨Nie pomagam podczas egzaminów online oraz kolokwiów online! Nikogo nie oceniam, ale tego nie mam w ofercie. Proszę o niewysyłanie takich ofert. Stawka wynagrodzenia nie jest istotna. Zdania nie zmieniam. Dziękuję za przeczytanie! :)✨✨✨