Cena / za 60 min 70 zł
Lekcje online Tak
Miasto Wrocław
Miejsce U korepetytora
Zakres Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia Szkoła podstawowa

elektroenergetyka, sieci elektryczne, linie długie - 70 zł/h

Oferuję taki zakres wiedzy:

matematyka:
- analiza matematyczna funkcji jednej i wielu zmiennych,
- algebra liniowa,
- geometria analityczna,
- analiza matematyczna wektorowa,
- analiza matematyczna zespolona,
- równania różniczkowe zwyczajne,
- równania różniczkowe cząstkowe,
- prawdopodobieństwo i statystyka,
- przygotowanie do matury na każdym poziomie (60 zł/h).

chemia:
- ogólna,
- nieorganiczna,
- organiczna,
- fizyczna,
- analityczna,
- kwantowa,
- konsultacje dotyczące wykonania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych,
- przygotowanie do matury na każdym poziomie (60 zł/h).

fizyka:
- fizyka ogólna,
- mechanika,
- biofizyka,
- astrofizyka, mechanika nieba, astronomia,
- konsultacje dotyczące wykonania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych,
- przygotowanie do matury na każdym poziomie (60 zł/h).

mechanika:
- ogólna,
- techniczna,
- analityczna.

wytrzymałość materiałów

podstawy konstrukcji mechanicznych

rysunek techniczny

elektrotechnika:
- pole elektrostatyczne,
- układy kondensatorowe,
- obwody prądu stałego oraz przemiennego jedno- i trójfazowe,
- metody rozwiązywania obwodów elektrycznych (Thevenina, Nortona, potencjałów węzłowych, prądów oczkowych, równań Kirchhoffa),
 - obliczenia z zastosowaniem liczb zespolonych,
- elektrodynamika,
- teoria pola elektromagnetycznego,
- sprzężenia magnetyczne cewek,
- stany nieustalone, przekształcenia Laplace'a i Fouriera,
- transformatory itd.,
- czwórniki,
- filtry,
- linie długie,
- maszyny i urządzenia elektryczne,
- miernictwo elektryczne.

miernictwo elektryczne

maszyny elektryczne

inżynieria chemiczna i procesowa:
- przenoszenie pędu (mechanika płynów, hydromechanika, hydrologia),
- przenoszenie ciepła (procesy cieplne, wymienniki ciepła),
- przenoszenie masy (w tym procesy dyfuzyjne),
- termodynamika techniczna,
- obiegi silników, sprężarek, chłodziarek, obiegi siłowni, spalanie, para wodna, powietrze wilgotne,
- reaktory chemiczne,
- mechaniczny rozdział faz,
- optymalizacja procesów chemicznych,
- metody matematyczne w inżynierii chemicznej.

technologia chemiczna:
- nieorganiczna,
- organiczna.

60 zł uczniowie, 70 zł studenci

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z MATEMATYKI, FIZYKI LUB CHEMII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM I PODSTAWOWYM