Cena / za 60 min 70 zł
Lekcje online Tak
Miasto Wrocław
Miejsce U korepetytora
Zakres Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia Szkoła podstawowa

grafika inżynierska, rysunek techniczny, zapis konstrukcji - 70 zł/h

Oferuję pomoc z zakresu:

 matematyka:
- analiza matematyczna,
- algebra liniowa,
- geometria analityczna,
- analiza matematyczna wektorowa,
- analiza matematyczna zespolona,
- równania różniczkowe zwyczajne,
- równania różniczkowe cząstkowe,
- rachunek prawdopodobieństwa,
- statystyka,

chemia:
- nieorganiczna,
- organiczna,
- fizyczna,
- analityczna,
- kwantowa

fizyka: 
- przygotowanie do matury,
- przygotowanie do kolokwiów, egzaminów,
- pomoc w przygotowywaniu sprawozdań z laboratoriów

elektrotechnika:
- obwody prądu stałego oraz przemiennego jedno- i trójfazowe,
- metody rozwiązywania obwodów elektrycznych (Thevenina, Nortona, potencjałów węzłowych, prądów oczkowych, równań Kirchhoffa),
 - obliczenia z zastosowaniem liczb zespolonych,
- stany nieustalone, przekształcenia Laplace'a i Fouriera,
- linie długie,
- pole elektrostatyczne,
- elektrodynamika,
- układy kondensatorowe,
- teoria pola elektromagnetycznego,
- sprzężenia magnetyczne cewek,
- transformatory itd.

miernictwo elektryczne

miernictwo elektroniczne

elektronika

automatyka

sterowanie

robotyka

maszyny elektryczne

inżynieria chemiczna i procesowa:

- przenoszenie pędu (mechanika płynów, hydromechanika, hydrologia),
- przenoszenie ciepła (procesy cieplne, wymienniki ciepła),
- przenoszenie masy (procesy dyfuzyjne),
- termodynamika techniczna,
- obiegi silników, sprężarek, chłodziarek, obiegi siłowni, spalanie, para wodna, powietrze wilgotne,
- reaktory chemiczne,
- mechaniczny rozdział faz,
- optymalizacja procesów chemicznych,
- metody matematyczne w inżynierii chemicznej,

technologia chemiczna:
- nieorganiczna,
- organiczna

mechanika:
- ogólna,
- techniczna,
- analityczna,

wytrzymałość materiałów

podstawy konstrukcji mechanicznych


rysunek techniczny


PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z MATEMATYKI, FIZYKI LUB CHEMII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM I PODSTAWOWYM - 60 zł/h