Cena / za 60 min 40 zł
Lekcje online Nie
Miasto Warszawa
Miejsce Dowolnie
Zakres Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia

Chiński to jest mój język ojczysty. Podczas lekcji, także na...

Chiński to jest mój język ojczysty. Podczas lekcji, także na podstawowym poziomie, najwięcej jak to możliwe staram się używać jedynie chińskiego języka. Będę Cię wspierała wysokiej jakości materiałami które pozwolą ze zrozumieniem brać udział w zajęciach. Taki sposób nauki jest bardzo efektywny i przynosi relatywnie szybkie rezultaty.

Oferuję lekcje na wszystkich poziomach zaawansowania.

Uczę chińskiego tylko przez Skype. To jest efektywny i wygodny sposób nauki dla studentów. W czasie lekcji widzimy się nawzajem, słyszymy się, możemy pisać do siebie (także po chińsku). Możesz spotkać się z miejsca z którego czujesz się dobrze i gdzie najlepiej możesz skupić się na nauce. Przed lekcją wysyłam Ci wszystkie potrzebne materiały i ćwiczenia.

Oferuję pierwszą 20 minutową, darmową lekcję.

Kilka słów o mnie: Pochodzę z Szanghaju obecnie mieszkam w Warszawie, na Mokotowie, pracuję w korporacji. Ponieważ bardzo lubię naukę języków oraz pracę z ludźmi od roku pracuję dodatkowo jako nauczyciel chińskiego.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych lekcji, entuzjastycznego i przyjaznego nauczyciela – skontaktuj się ze mną.

Cena: 60 min / 40 PLN
Tel. 732 753 932
---------------------------------------------------------

I am a Chinese native speaker teacher. During classes, also at basic level as much as possible I use Chinese language only. I will support you with high quality materials and activities which will help you to with understanding take part in classes. Such way of teaching is very effective and give good and relative quick results.

I offer lesson suitable for all levels, from elementary to advanced.

I teach Chinese only using Skype. It is an effective and convenient way of teaching for students. We see each other, we hear each other and we can write. You can meet me from place where you feel good and where you can focus best to practice your language skills. I send you before our classes all necessary worksheets.

I offer first free lesson which takes 20 minutes.

Few words about me; I was born in Shaghai, I live in Warsaw in Mokotów, I work for International Corporation.. Because I love languages and love to work with people since one year I also work as Chinese teacher.

If you need professional lessons, enthusiastic and friendly teacher – please contact me.

Price: 60 min / 40 PLN
Tel. 732 753 932