Cena / za 60 min 25 zł
Lekcje online Nie
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Język polski
Zakres Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia

Zajęcia język polski!!! Przygotowanie do matury pisemnej i u...

Zajęcia język polski!!! Przygotowanie do matury pisemnej i ustnej (analiza arkuszy egzaminacyjnych, prezentacja maturalna), matury poprawkowej, przygotowanie do wszelkiego rodzaju egzaminów (np. gimnazjalny) na wszystkich poziomach, analiza dzieł literackich, nadrabianie zaległości, nauka na bieżąco, pomoc w przygotowaniu do testów, esejów, rozprawek, kolokwiów - możliwość dojazdu.