Cena / za 60 min 80 zł
Lekcje online Tak
Miasto Warszawa
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Język polski
Zakres Szkoła podstawowa Szkoła średnia Matura Studia

KOREPETYCJE Z JĘZYKA POLSKIEGO z elementami edukacji artystycznej + redakcja i korekta prac


KOREPETYCJE Z JĘZYKA POLSKIEGO

z elementami edukacji artystycznej 

dla uczniów i uczennic liceum i szkoły podstawowej,

przygotowanie do egzaminów, nauka redakcji tekstu


W skrócie:

Uczę, jak redagować teksty i się wypowiadać, świadomie czytać, świetnie zdawać egzaminy.

Opis:

Korepetycje z języka polskiego mają charakter warsztatowy, konwersatoryjny. Zawsze w miłej atmosferze i z wzajemnym szacunkiem. W zależności od określonych na początku potrzeb mogą rozwijać różnorodne umiejętności i dotyczyć wybranego zakresu wiedzy. Mogą być też dobrym uzupełnieniem lub rozszerzeniem podstawy programowej realizowanej w szkole. Program zajęć układany jest w taki sposób, aby był interesujący, urozmaicony i przekładał się na praktyczne umiejętności.

Zależy mi na kształceniu samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia. Uczestnicy zajęć otrzymają narzędzia, dzięki którym będą mogli zmierzyć się z różnego rodzaju tekstami kultury — przeanalizować je, opisać, zinterpretować, zrozumieć. Umieszczając zagadnienia z zakresu języka polskiego w perspektywie kultury i sztuki, a także współczesności, kładę nacisk na ich pogłębione zrozumienie. Stąd też wynika zachęta do zainteresowania się teatrem i performansem, wystawą w muzeum, kinem autorskim i innymi formami wypowiedzi artystycznej, a także realizacją własnych zainteresowań i ambicji.

Cele korepetycji:

  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności dla własnej satysfakcji.
  • Wyrównywanie poziomów, uzupełnianie braków.
  • Przygotowanie do egzaminów.
  • Przygotowanie do konkursów.
  • Nauka redakcji tekstu.

Zakres korepetycji (m.in.):

  1. Kształcenie literackie i kulturowe (historia literatury polskiej i powszechnej, analiza tekstu, interpretacja tekstu, środki wyrazu artystycznego, gatunki).
  2. Tworzenie wypowiedzi (pisemnej: wypracowanie, rozprawka, esej, recenzja, notatka, ogłoszenie i inne gatunki; ustnej: prezentacja, przemowa, opowiadanie, referat i inne gatunki).
  3. Nauka o języku (fleksja, słowotwórstwo, frazeologia i składnia, style języka, komunikacja, ortografia i interpunkcja)
  4. Kultura języka polskiego, czyli doskonalenie języka i rozwijanie umiejętności posługiwania się nim w sposób poprawny i sprawny.
  5. Wiedza o kulturze, czyli... „Mówiąc wprost i zawieszając naukową terminologię, idzie o to, by rozumieć człowieka w kulturze i kulturę w człowieku”.

Praca licencjacka, praca magisterska:

Uczę, jak redagować i udoskonalać pod względem językowym prace licencjackie i magisterskie (wprowadzać poprawki, opracowywać strukturę tekstu i przypisy, stylować, przygotowywać do druku itd.).


O mnie:


Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja edytorska) oraz kulturoznawstwa (specjalizacja Teatr, performans, widowisko) na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska dla polonistów. Od 8 lat udzielam korepetycji na różnych poziomach nauki.  Interesuję się teatrem, mechaniką kwantową i gotowaniem. Pracuję również jako redaktor.

Informacje praktyczne:


Zajęcia u nauczyciela (Sady Żoliborskie), u ucznia, online. 

U nauczyciela, online — 80 zł / 60 minut

U ucznia — 100 zł / 60 minut

Zajęcia dla grup — warunki ustalane indywidualnie