Cena / za 60 min 45 zł
Lekcje online Tak
Miasto Kielce
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Prognozowanie
Zakres Studia

Prognozowanie i symulacje pomoc dla studentów ekon@4me.pl

Wykonuję w ramach korepetycji ze studentem projekty i zadania z prognozowania i symulacji. Nauczam jak stosować metody Holta, WIntersa , Browna I i II rodzaju, metodę wskaźnikową, model ekonometryczny, modele Arima, średniej ruchomej ważonej i wielu innych. Wykonasz ze mną prace w Excelu z wykresami, wzorami, tabelami w których są wszelkie potrzebne formuły obliczeniowe lub w programach jak StatisticaPL, Gretl, Stata i inne.

Mam najkrótsze terminy realizacji czyli 24-48g. Pisza na ekon@4me.pl lub WhatsApp/sms 692238048

Zapraszam

Mariusz