Cena / za 60 min 60 zł
Lekcje online Tak
Miasto Warszawa
Miejsce U ucznia
Przedmiot Prognozowanie
Zakres Studia Inne

Data Science, Machine Learning, Prognozowanie

Z branżą Data Science związany
jestem przeszło 5 lat. Wiele lat wcześniej zajmowałem się jednak już analizą i
eksploracją danych.Zakres współpracyProjekty komercyjne. Zajmuję
się zaawansowanymi projektami o charakterze komercyjnym, dotyczącymi eksploracji
danych wraz z modelowaniem i predykacją. Dostarczam oparte na Data Science rekomendacje
biznesowe wraz z ich późniejszym wdrożeniem komercyjnym na podstawie
przeprowadzanych badań. Zajmuję się również rozwojem oraz wdrażaniem zorientowanych
na analizę danych w organizacjach konceptów biznesowych.Projekty biznesowe.
Zajmuję się pracami naukowymi, których tematyka obejmuje następujące
dyscypliny: ekonomia, socjologia, psychologia oraz medycyna w stopniu naukowym
I, II oraz III. W projektach szczególny nacisk kładę na metodologię oraz
precyzyjny dobór metody (modelu) do analizowanego zbioru danych. Dzięki temu uzyskuję
najlepsze wyniki, a klient otrzymuje dokładnie to, czego potrzebował.Projekty szkoleniowe.
Oferuję indywidualne szkolenia naukowe i specjalistyczne, których zakres i
program dostosowuję do specyfiki konkretnych potrzeb projektu. Współpracuję z
naukowcami, którzy zajmują się szeroko pojętymi danymi lub mają potrzebę
przekwalifikowania się na badacza danych w swojej dziedzinie. Świadczę również
usługi mentoringu, dotyczącego prowadzenia projektów związanych z analizą
danych wraz z późniejszą nauką wykorzystywanej w projekcie metody/techniki.DoświadczenieObszar Data Science to nie tylko
moja praca, ale również życiowa pasja. W każdym projekcie kieruję się
statystyczną rzetelnością, starając się wskazać jak najlepszą rekomendację, co
przekłada się bezpośrednio na wyniki. Mam za sobą szereg zaawansowanych,
zakończonych sukcesem projektów oraz bogate grono zadowolonych klientów.Powierzone projekty realizuję
kompleksowo. Prace rozpoczynam od oczyszczenia bazy danych (clean data),
wykonuję eksplorację i wizualizację, a następnie wykorzystuję wybrane techniki
do modelowania i testów na uzyskanych wynikach. Na życzenie mogę również
przeprowadzić dalszy mentoring w zakresie ich interpretacji.***Zajmuję się głównie programowaniem
w R Cran oraz Python, wykorzystując bazy danych z SQL
oraz NoSQL. Modeluję bazy danych w pakietach statystycznych STATA,
Eviews
oraz Gretl. Wspieram proces doboru technologii, adekwatnej do
potrzeby konkretnego projektu naukowego lub biznesowego.Współpraca ze mną może obejmować
obszary statystyki i ekonometrii w zakresie modelowania
statystycznego, szeregów czasowych, modeli wyborów dyskretnych (discrete
choice model)
, modeli panelowych oraz modelowania przestrzennego (spatial
econometrics).
Realizuję również projekty na poziomie naukowym i
biznesowym, obejmujące uczenie maszynowe z naciskiem na predykcję oraz
wydobywanie związków pomiędzy modelowanymi zjawiskami. Wykorzystuję sieci
neuronowe
oraz text mining. Buduję bazy danych ze źródeł open source
oraz web scraping oraz aplikacje w Shiny i prezentacje z użyciem Markdown.Projekty realizuję w
atrakcyjnych terminach, uzależnionych od ich złożoności. Podstawowe zwykle trwają
średnio do 7 dni. Zaawansowane obejmują również wdrożenie w daną metodę i
zajmują więcej czasu, dokładam jednak starań, aby czas realizacji był jak
najkrótszy.