Ogłoszenia

Dobrodzień

Albert

Proszę o kontakt jedynie przy użyciu maila umieszczonego pod...

Proszę o kontakt jedynie przy użyciu maila umieszczonego pod ogłoszeniem. Potrafię pomóc osobom o różnym poziomie uzdolnienia. Nieodpłatna półgodzinna lekcja zapoznawcza. Korki dla osób zamieszkujących na . . .

20 zł
za 60 min