Ogłoszenia

Dobrodzień

Albert

Proszę o kontakt jedynie przy użyciu maila umieszczonego pod...

Proszę o kontakt jedynie przy użyciu maila umieszczonego pod ogłoszeniem. Potrafię pomóc osobom o różnym poziomie uzdolnienia. Nieodpłatna półgodzinna lekcja zapoznawcza. Korki dla osób zamieszkujących na . . .

20 zł
za 60 min

ZADANIA ONLINE

MATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE

Rozwiązywanie zadań (z możliwie szczegółowym opisem) z dziedzin matematycznych: algebra, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa i matematyczna, ekonometria, badania operacyjne, e . . .

1 zł
za 60 min