Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej korepetycje.pl

Kontakt z administratorem możliwy pod zakładką Kontakt.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem korepetycje.pl.
 • Administrator – Radosław Piekarski (NIP: 8451990055, REGON: 368461368), właściciel Strony.
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy i innych elementów dostępnych na Stronie. W szczególności dotyczy to procesu rejestracji konta i uzupełniania danych osobowych w swoim profilu.
 3. Dane są przekazywane Administratorowi dobrowolnie.
 4. Wszelkie pozostawione dane służą jedynie do prawidłowego funkcjonowania strony, przesyłania odpowiednich komunikatów systemowych i ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem.
 5. Dane podane przez Użytkownika podczas uzupełniania profilu mogą być widoczne dla innych Użytkowników (np. imię oraz niektóre dane kontaktowe do korepetytora).
 6. Użytkownik poświadcza prawdziwość podanych przez siebie danych. Administrator Strony nie odpowiada za weryfikację autentyczności poszczególnych danych.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, które są niezwiązane z prowadzeniem strony. Wszelkie pozostawione dane służą jedynie do prawidłowego funkcjonowania strony, przesyłania odpowiednich komunikatów systemowych i ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany dostępu do swoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - w szczególności dotyczy to usunięcia lub edytowania wprowadzonych danych.
 10. Edycji lub usunięcia danych można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto lub też po kontakcie z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości modyfikacji lub usunięcia danych konta użytkownika w przypadku, gdy naruszają one regulamin Strony.

§3. Pliki cookies oraz inne technologie.

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Administrator wykorzystuje technologie związane z działalnością portali społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz statystyk strony (Google Analitycs).
 3. Użytkownik może zablokować bądź usunąć pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

§4. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 2. Administrator powierza przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na serwerze firmie zajmującej się hostingiem Strony.