Regulamin

Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania ze strony internetowej korepetycje.pl

Kontakt z administratorem możliwy pod zakładką Kontakt.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem korepetycje.pl.
 • Administrator – Radosław Piekarski (NIP: 8451990055, REGON: 368461368), właściciel Strony.
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2. Korzystanie z serwisu

 1. Wyszukiwanie, przeglądanie ofert korepetycji oraz publikowanie ogłoszeń są bezpłatne.
 2. Strona umożliwia Użytkownikom odnalezienie ofert korepetycji oraz innych zajęć edukacyjnych, a tym samym także umożliwia kontaktowanie się z osobami, które zamieściły swoje ogłoszenia.
 3. Zabronione jest wysyłanie treści reklamowych oraz szeroko rozumianego spamu za pomocą panelu kontaktowego zamieszczonego w ogłoszeniu korepetytora.
 4. Wszelkie sugestie oraz uwagi dotyczące strony powinny być wysyłane do Administratora za pomocą formularza kontaktowego.
 5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu strony.
 6. Administrator nie jest stroną w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Tego typu spory powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami.

§3. Rejestracja na stronie

 1. Założenie konta na stronie korepetycje.pl jest darmowe i dobrowolne.
 2. W celu założenia konta Użytkownik musi podać adres email którym będzie posługiwał się w serwisie oraz hasło, którym będzie logował się do systemu.
 3. Konto w serwisie może samodzielnie założyć osoba, która ukończyła 13 lat. Osoby, które chcą zarejestrować się na stronie i nie mają ukończonych 13 lat, muszą o zgodę poprosić rodzica, nauczyciela lub innego opiekuna.
 4. Rejestracja na stronie umożliwia publikowanie ogłoszeń związanych z nauczaniem.
 5. Dany podmiot (osoba fizyczna, firma, szkoła itd.) może założyć tylko jedno konto.

§4. Dodawanie ogłoszeń

 1. Użytkownik może dodać jedno ogłoszenie w danej kategorii w wybranym przez siebie mieście.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać ogłoszenia, które nie wprowadzają innych osób w błąd. W szczególności dotyczy to dbałości o poprawność wprowadzonych danych oraz wyborów odpowiednich kategorii i miast gdzie dane ogłoszenie będzie się wyświetlało.
 3. Ogłoszenia muszą być związane z usługami nauczania.
 4. W ogłoszeniach zabronione jest publikowanie:
  • treści zabronionych przez przepisy prawa (np. oferowanie pisania prac dyplomowych lub kopiowanie części treści ogłoszeń innych podmiotów),
  • wulgaryzmów, gróźb, treści obraźliwych i naruszających prawa osób trzecich,
  • treści wprowadzających w błąd celem odniesienia korzyści majątkowych lub wizerunkowych,
  • reklam innych stron internetowych.
 5. Treść ogłoszenia należy pisać zachowując zasady języka polskiego. W szczególności dotyczy to staranności o użycie polskich znaków czy też nienadużywanie wielkich liter, gdy nie wymaga tego ich poprawna pisownia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji ogłoszeń w tym edytowania lub usunięcia ogłoszenia.

§5. Wyróżnianie ogłoszeń

 1. Wyróżnianie ogłoszeń jest dobrowolne.
 2. Wyróżnienie ogłoszenia powoduje domyślnie wyższą pozycję na liście wyświetlanych ofert w danej kategorii i/lub mieście.
 3. W przypadku kilku ofert wyróżnionych w danej kategorii czynnikiem decydującym o tym które ogłoszenie znajduje się wyżej jest pozostały okres wyróżnienia (im wyższy, tym ogłoszenie jest wyżej).
 4. Okres wyróżnienia można w dowolnym momencie wydłużyć.
 5. Zakupione okresy wyróżnień sumują się.
 6. Płatności za wyróżnianie ogłoszeń odbywają się za pośrednictwem operatora płatności TPay.
 7. Wyróżnienie ogłoszenia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez operatora płatności. W przypadku przelewów błyskawicznych jest to zazwyczaj kilka minut, natomiast w przypadku przelewów tradycyjnych okres ten może wydłużyć się nawet do 72 godzin (dni robocze).
 8. Reklamacje oraz uwagi dotyczące zakupu wyróżnień powinny być składane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

§6. Dodawanie opinii

 1. Użytkownik ma możliwość pozostawienia opinii o korepetytorze pod danym ogłoszeniem o ile korzystał wcześniej z jego usług, a treść opinii jest zgodna z prawdą.
 2. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za treść pozostawionej opinii.
 3. Treść opinii będzie opublikowana na Stronie po zatwierdzeniu jej przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania opinii, w szczególności gdy zawiera ona wulgaryzmy bądź też istnieje podejrzenie niezgodności treści opinii z prawdą.