Ogłoszenia

Strzyżów

Roland

Spotkania dla osób znajdujących się na obszarze miejscowości...

Spotkania dla osób znajdujących się na obszarze miejscowości Strzyżów - jak również niedalekie miejscowości. Mogę pomóc uczniom o każdym poziomie uzdolnienia. Nieodpłatna półgodzinna lekcja zapoznawcza . . .

20 zł
za 60 min

ZADANIA ONLINE

MATEMATYKA - ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ ONLINE

Rozwiązywanie zadań (z możliwie szczegółowym opisem) z dziedzin matematycznych: algebra, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa i matematyczna, ekonometria, badania operacyjne, e . . .

1 zł
za 60 min