Ogłoszenia

Strzyżów

Roland

Spotkania dla osób znajdujących się na obszarze miejscowości...

Spotkania dla osób znajdujących się na obszarze miejscowości Strzyżów - jak również niedalekie miejscowości. Mogę pomóc uczniom o każdym poziomie uzdolnienia. Nieodpłatna półgodzinna lekcja zapoznawcza . . .

20 zł
za 60 min