Cena / za 60 min 150 zł
Lekcje online Tak
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Algebra
Zakres Studia

Korepetycje z algebry liniowej i geometrii (tel.: 693 14 14 45)

Dzień dobry. Nauczyciel akademicki, absolwent matematyki po doktoracie udzieli korepetycji z algebry liniowej i geometrii dla studentów.
Chętnie i skutecznie przygotuję do kolokwiów i egzaminów na studiach (również zajęcia on-line). Zakres obejmuje głównie macierze, wyznaczniki, układy równań, liczby zespolone, geometrię oraz wartości i wektory własne macierzy, formy kwadratowe i zagadnienia pokrewne.

Z racji prowadzenia zajęć zdalnie, zapraszam do kontaktu studentów ze wszystkich polskich uczelni.

Zapraszam również studentów, którzy chcą na bieżąco opanowywać materiał, powtórzyć i usystematyzować wiedzę oraz tych, którzy mają problemy ze zrozumieniem poszczególnych przerabianych zagadnień.

Nie rozwiązuję zadań w trakcie trwających kolokwiów albo egzaminów.

    Posiadam materiały i zadania, dzięki przerobieniu których student będzie nakierowany i bardzo dobrze przygotowany do tego, aby napisać odpowiednie kolokwium lub egzamin na satysfakcjonującym, wysokim poziomie.   

    Oferuję proste i zrozumiałe tłumaczenie rozwiązywanych zadań.

    Do tego dodaję odpowiednie, indywidualne podejście oraz dużą cierpliwość, a to wszystko składa się na o wiele większą łatwość w przyswajaniu wiedzy matematycznej.

    Skuteczność udzielanych przeze mnie korepetycji potwierdzają bardzo dobre wyniki z kolokwiów, egzaminów i ogólne zadowolenie z wzajemnej współpracy skutkujące ponownym udziałem w korepetycjach oraz polecanie zajęć innym studentom.

Zajęcia ONLINE

    Dostosowując się do obecnej sytuacji i potrzeb z niej wynikających, oferuję również możliwość zdalnego nauczania np. poprzez program Skype, Microsoft Teams.

    Zajęcia on-line prowadzone są przy użyciu nowoczesnego tabletu graficznego dzięki czemu widok jest taki jak podczas pisania na tablicy szkolnej lub na kartce papieru, a wskutek tego efekt taki jakbyśmy pracowali stacjonarnie.

    Wszelkie pytania i wątpliwości, powstające w trakcie rozwiązywania zadań, są na bieżąco wyjaśniane tak aby omawiane zagadnienie stało się jasne i przejrzyste.
    Jeżeli student posiada tablet graficzny, istnieje możliwość równoczesnego nanoszenia notatek, dzięki czemu zrozumienie omawianych zagadnień będzie jeszcze bardziej klarowne.

    Po każdych zajęciach wysyłam uczniowi plik w formie elektronicznej z całą treścią zapisanych podczas spotkania zadań wraz z dołączonymi objaśnieniami tak, aby była możliwość przeanalizowania we własnym zakresie zrealizowanego materiału. Oprócz tego dobieram i przekazuję odpowiednie zadania w celu bieżącego utrwalania nabytej wiedzy.
     
    Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzania zajęć on-line w większych grupach, co spowoduje odpowiednie obniżenie stawki godzinowej w zależności od ilości osób.

Matematyka wcale nie jest taka skomplikowana jak się wydaje.
Zapraszam do współpracy wszystkich chcących się o tym przekonać :)

KONTAKT: tel. 693 14 14 45, Paweł