Cena / za 60 min 80 zł
Lekcje online Tak
Miasto Libiąż
Miejsce U korepetytora
Przedmiot Chemia
Zakres Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia

Korepetycje z chemii

Doświadczony i cierpliwy nauczyciel z wykształceniem wyższym i długim stażem udzieli wszechstronnej pomocy w nauce chemii na dowolnym poziomie edukacji.
    Po uzgodnieniu możliwa jest także pomoc z innych przedmiotów.
    Nauka odbywa się w domu nauczyciela w Libiążu.
    Możliwa jest także pomoc przez Skype.
Typowe rodzaje zajęć to:
    systematyczna pomoc w nauce (regularne spotkania 1–2 razy w tygodniu, w razie potrzeby częściej),
    doraźna pomoc (np. przygotowanie do sprawdzianu pisemnego, odpowiedzi ustnej, dla studentów także do kolokwium lub egzaminu),
    konsultacje w zakresie wszelkich prac pisemnych, prezentacji, rozwiązywania zadań itd.,
    rozwiązywanie testów (także przygotowywanych indywidualnie),
    kompleksowe przygotowanie do egzaminów, w tym poprawkowych (także w czasie wakacji).
Zajęcia odbywają się (po wcześniejszym uzgodnieniu):
    w dogodnych porach,
    w dowolne dni tygodnia od poniedziałku do soboty,
    także w okresie wakacji i ferii.