Cena / za 60 min 80 zł
Lekcje online Tak
Miejsce U korepetytora
Zakres Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia Inne

Profesjonalne lekcje języka niemieckiego

Dzień dobry,

nazywam się Marta Jaćkiewicz-Lesiak i jestem nauczycielem dyplomowanym języka niemieckiego z 21-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Posiadam uprawnienia egzaminatora maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Swoją przygodę z językiem niemieckim rozpoczęłam 33 lata temu. Po maturze przez rok mieszkałam w Niemczech gdzie pracowałam i uczyłam się. Następnie rozpoczęłam studia na Wydziale Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończyłam z wyróżnieniem.

W ramach studiów podyplomowych uzyskałam kwalifikacje certyfikowanego tutora i coacha w edukacji.

Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z języka niemieckiego w logistyce.

Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) z syndromem autyzmu i zespołem Aspergera oraz z edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i niewidzących (surdo- i tyflopedagogika).

Wieloletnie doświadczenie zawodowe na różnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, lektorat w szkołach językowych, policealnych i na wyższych uczelniach) oraz z osobami o specjalnych potrzebach (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia, syndrom autyzmu, zespół Aspergera, niedosłuch, niedowidzenie, choroby przewlekłe itp.) pozwoliły mi na opracowanie indywidualnych metod i form pracy z podopiecznymi zarówno indywidualnie jak i grupowo.

W swojej pracy przygotowywałam z powodzeniem osoby do konkursów i olimpiad językowych, egzaminów maturalnych czy gimnazjalnych.

Oczekiwania ucznia są dla mnie zawsze priorytetem. Stawiam na profesjonalizm oraz staram się rozwijać wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie). Bardzo dużą wagę przykładam do prawidłowej wymowy oraz poprawności gramatycznej. Praktykuję także ćwiczenia tłumaczeniowe. Przygotowuję do egzaminów oraz rozmów kwalifikacyjnych i podjęcia pracy w krajach niemieckiego obszaru językowego. Jako perfekcjonista nie zadowalam się przeciętnością i minimalizmem, lecz stawiam poprzeczkę wysoko nie zapominając jednak, że każdy dociera do celu w sobie wyznaczonym czasie i według indywidualnych możliwości.

Jestem osobą cierpliwą i wychodzę z założenia, że to nauczyciel jest zobligowany do znalezienia takich metod pracy z uczniem, aby ten zrozumiał o co chodzi. Pomagam i wspieram wierząc ,że każdy może osiągnąć to czego pragnie jeśli tylko chce. Staram się towarzyszyć i motywować. Radość uczniów i ich osiągnięcia są dla mnie największą satysfakcją i zachętą do dalszej wytężonej pracy.

Moja oferta skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Głównym celem jest dla mnie to, by uczący się odkrył piękno i głębię języka niemieckiego oraz potrafił się nim zachwycić.

Serdecznie zapraszam!

Hallo alle zusammen,

ich heiße Marta Jaćkiewicz-Lesiak und bin professionelle und geduldige Deutschlehrerin mit 24-jähriger Berufserfahrung und qualifizierte Abiturprüferin vom Bezirksprüfungskommission in Krakau. Dazu bin ich zertifizierte Tutorin und Coachin.

Mein Abenteuer mit der deutschen Sprache habe ich vor 33 Jahren angefangen. Nach dem Abitur habe ich ein Jahr in Deutschland (Bremen) gearbeitet. Dann habe ich Germanistik an der Jagiellonen Universität studiert. Im Rahmen der Weiterbildung habe ich folgende Aufbaustudienrichtungen absolviert: Deutsch in der Logistik und Tutoring und Coaching im Bildungssystem. Ich studiere auch Sonderpädagogik (noch ein Semester bin zum Abschluss) und Surdo- Blinden- und Sehbehindertenpädagogik (noch zwei Semester bis zum Abschluss).

So habe ich auch Erfahrung mit dem Unterrichten von Behinderten gesammelt. Ich arbeite gerne sowohl mit Kindern als auch mit Judendlichen und Erwachsenen. Den Privatunterricht gebe ich seit über 20 Jahren. Ich habe sowohl in der Grundschule, an dem ehemaligen Gymnasium, in der Oberschule, als auch in Sprachschulen und als Fakultät in zwei Hochschulen in Krakau unterrichtet. Ich helfe bei Prüfungsvorbereitungen (Prüfung nach der achten Klasse der Grundschule, Abitur-Grund und Oberstufe, Goethe-Zertifikat), Hausaufgaben, Vorstellungsgesprächen, Vorbereitungen auf die Arbeit in deutschsprachigen Ländern und vieles mehr. Ich biete Nachhilfe für Deutsch auf folgenden Niveaus: Grundschule, Oberschule, Studium, Abitur, Erwachsenenbildung, berufliche Weiterbildung.

Mein Angebot umfasst alles, was der Interessente erwartet, also Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben. Es ist ein Coaching. Daher gibt es keinen vorgefertigten Lehrplan, sondern Du und Deine Ziele stehen im Mittelpunkt. Einen besonderen Wert lege ich auf die korrekte Aussprache und Grammatik, die ich mit Hilfe von zahlreichen Lehrmaterialien trainiere. Wir arbeiten nach Lehrbuch, aber üben auch Präsentationen, Diskussionen, Hör- und Leseverstehen, Aussprache und Phonetik. Mit meinen Schülern und Schülerinnen übe ich auch Übersetzungen Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch.

Mein Hauptziel ist es, dass Lernende Deutsch genießen und es einfach mit Spaß lernen möchten. Das ist doch eine so schöne, logische und wichtige Sprache!

Den Unterricht erteile ich sowohl bei mir zu Hause als auch – falls erwünscht – per Skype.

Ich lade Sie herzlich ein.