Cena / za 60 min 90 zł
Lekcje online Tak
Miasto Warszawa
Miejsce U ucznia
Zakres Szkoła średnia Matura Studia Inne

Korepetycje - Finanse, Matematyka, Rachunkowośc i inne

Witam!

Jestem absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego . Ukończyłem studia magisterskie: Finance and Accounting, specjalność: Corporate Finance (CFA Track) oraz studia licencjackie: finanse i rachunkowość, specjalność: finanse i bankowość

Udzielam korepetycji z matematyki, finansów i rachunkowości (oraz innych przedmiotów zamieszczonych poniżej). Zajęcia mogą być również prowadzone online przez skype.


Oferta przedmiotów:

- matematyka,

- metody ilościowe,

- elementy matematyki finansowej,

- matematyka finansowa,

- statystyka,

- podejmowanie decyzji finansowych,

- finanse,

- finanse menadżerskie,

- zarządzanie finansami,

- finanse przedsiębiorstw,

- zaawansowane finanse przedsiębiorstw,

- wycena wartości przedsiębiorstwa,

- analiza finansowa,

- bankowość,

- podstawy rachunkowości,

- rachunkowość,

- rachunkowość finansowa,

- rachunkowość zarządcza,

- interpretacja sprawozdań finansowych,

- sprawozdawczość z instytucji finansowych,

- planowanie i controling finansowy w przedsiębiorstwie,

- ocena wiarygodności kredytowej,

- finanse strategiczne,

- mikroekonomia,

- makroekonomia. 


Współpracuję ze studentami z: Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Łazarskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Finansów i Biznesu Vistula i innych.


Classes can be also given in English. Here you can see a part of courses which I offer in English track:

- Mathematics,

- Principles of Finance,

- Financial Decissions, 

- Finance,

- Corporate Finance,

- Advanced Corporate Finance,

- Corporate Valuation,

- Accounting,

- Preparing Financial Statements,

- Financial Statement Analysis.


Z zakresu matematyki:

- sumy pojedyncze i podwójne (sigma),

- macierze (m.in. mnożenie macierzy, schemat Falka, transponowanie, metoda Laplace’a, metoda Sarrusa, wyznaczanie macierzy odwrotnej, rozwiązywanie równań macierzowych, obliczanie rzędu, śladu i wyznacznika macierzy),

- tw. Cramera,

- podstawy matematyki (logika),

- liczenie granic i ciągów,

- badanie zmienności przebiegu funkcji: obliczanie dziedziny funkcji, miejsc zerowych, granic funkcji na krańcach dziedziny, pochodnych funkcji, asymptot (ukośnych, pionowych). 


Z zakresu finansów:

- lokaty (procent prosty/składany), PV, FV, wartość rezydualna, renta wieczysta, renta z dołu / z góry,

- harmonogram spłaty kredytu (według raty malejącej i stałej),

- ocena opłacalności projektów inwestycyjnych przy pomocy: NPV, IRR, PP, DPP, XNPV,

- analiza CVP (próg rentowności ilościowy / wartościowy, marża brutto, margines bezpieczeństwa),

- sprawozdanie finansowe: rachunek przepływów pieniężnych, bilans, rachunek zysków i strat,

- obligacje, bony skarbowe, kontrakty futures, certyfikat depozytowy, akcje,

- analiza wrażliwości, 

- WACC, model CAPM,

- EBIT, EBITA, EBITDA, NOPAT,

- ROIC, RONIC, g,

- KON, CAPEX,

- wycena wartości przedsiędsiąbiorstwa, model: FCFF, FCFE, EVA, APV, porównawczy, dywidendowy.


Z zakresu rachunkowości:

- przygotowywanie sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,

- dziennik operacji,

- księgowanie operacji na kontach,

- zamykanie kont,

- zestawienie obrotów i sald,

- metody amortyzacji (liniowa, degresywno – liniowa, naturalna, suma cyfr rocznych),

- metody rozchodu zapasów (ceny średniej, FIFO, LIFO),

- ewidencja i wycena środków trwałych,

- wycena należności,

- podział kosztów (zespół IV i V),

- analiza CVP (próg rentowności ilościowy / wartościowy, marża brutto, margines bezpieczeństwa). 


Cennik :

90 zł / 60 min (dla studentów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych)

120 zł / 60 min (dla studentów III stopnia oraz MBA) 

Zniżki dla zajęć grupowych :

- przy 2 osobach: 30 zł zniżki dla każdej osoby  

- przy 3 osobach: 40 zł zniżki dla każdej osoby

- przy 4 osobach: 45 zł zniżki dla każdej osoby

- przy większej grupie - cena do negocjacji 


Doświadczenie: 6 lat 


Osiągnięcia:

  • Finalista konkursu ogólnopolskiego z finansów;
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów za I, II i III rok studiów licencjackich;
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów za I i II rok studiów magisterskich.


Kontakt :

- facebook: Mateusz Buka; 

- mail: wystarczy odpowiedzieć na ogłoszenie, opcja na stronie: napisz do mnie!;

- skype: matmafinanserachunkow. 

Zapraszam do współpracy!