Cena / za 60 min 300 zł
Lekcje online Tak
Miasto Warszawa
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Anatomia
Zakres Studia

Ucz się anatomii od nauczyciela akademickiego! Learn anatomy from an academic teacher!

(English below)

---

Chcesz doszlifować każdy aspekt swojej wiedzy? A może perspektywa zdawania kolejnego kolokwium jest przerażająca, różne struktury zaczynają wyglądać tak samo, nazwy angielskie i łacińskie są tak obce jak z języki z których pochodzą? Pomogę w takich oraz wielu innych problemach z anatomią.

Na moich zajęciach zajmiemy się przede wszystkim:

  • wytworzeniem solidnych podstaw , na których budować będziemy bardziej skomplikowaną wiedzę
  • zwróceniem uwagi na tematy szczególnie częste na testach i egzaminach
  • zrozumieniem dlaczego konkretna wiedza będzie potrzebna na kolejnych latach studiów i praktyce medycznej
  • nauczeniem się stosowania skutecznych technik zapamiętywania
  • przygotowaniem na szpilki - korzystam przede wszystkim z trójwymiarowych modeli komputerowych struktur anatomicznych

Anatomii uczę już od wielu lat (od momentu dołączenia do Koła Anatomicznego i obecności na zajęciach pierwszego roku). Obecnie uczę już trzeci rok na jednej z warszawskich uczelni medycznych.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub SMS - porozmawiamy, ustalimy szczegóły. Ceny na wypadek zajęć więcej niż 1 osoby są do ustalenia

Ze względu na możliwy konflikt interesów, nie mogę obecnie uczyć studentów z Uczelni Łazarskiego

---

Are You determined to perfect every aspect of Your knowledge? Or maybe the very idea of learning and attempting the next test gives You anxiety, different structures start to look the same, English and Latin names are as foreign as the languages they come from? I will help you with all of the above and other problems concerning anatomy.

During my classes, we will:

  • create a solid knowledge framework , on which the rest of the more complicated topics will be built
  • focus on topics that are most prominent on tests and exams
  • explain why a specific piece of knowledge is important for further years of medicine, and medical practice
  • learn the most effective learning techniques
  • prepare for practical tests - I mostly use 3D computer models of anatomical structures

I teach anatomy for a couple of years already (from the moment I joined Anatomical Student’s Scientific Club and started attending 1st-year anatomy classes). Currently, I am an academic teacher in one of the Warsaw’s Medical Universities

Should you have any questions, feel free to call my number or send a text. Group classes are also a possibility, with price up for discussion