Cena / za 60 min 120 zł
Lekcje online Tak
Miasto Kraków
Miejsce Dowolnie
Zakres Szkoła średnia Studia Inne

Biologia molekularna - techniki laboratoryjne

Witam

Oferuję zajęcia i konsultacje wyników z technik laboratoryjnych biologii molekularnej / biotechnologii: qPCR, Western Blot, ELISA, aLISA, immunofluorescencyjna lokalizacja białek, FACS, izolacje RNA/DNA/białek, hodowle komórkowe (linie stałe i pierwotne), praca ze zwięrzetami laboratoryjnymi, analizy komórek układu immunologicznego, testy żywotnościowe komórek, obsługa software'u (np. GraphPad, ImageLab, FlowJo, qPCR Software), techniki histologiczne, elektroforeza na żelach poliakrylamidowych i agarozowych, podstawy sekwencjonowania, inżynieria genetyczna.

Podczas zajęć dokładnie omawiam zastosowanie danej metody, naukowe podstawy i sens działania techniki laboratoryjnej, szczegółowo prezentuję jej przebieg, oraz uczę interpretować i analizować wyniki.

W przypadku konsultacji wyników, pomagam przeanalizować otrzymane dane, wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski i zaplanować protokoły kolejnych eksperymentów.

Swoje doświadczenie zdobywałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polskiej Akademii Nauk, Małopolskim Centrum Biotechnologii, a także w firmach prywatnych Selvita i Ryvu Therapeutics. Biologii molekularnej uczyłem się zarówno od strony teoretycznej, jak i jej praktycznego wykorzystania w laboratorium. W ciągu kilkunastu lat zdobywałem doświadczenie pracując w różnych zespołach, przy różnych projektach, wykorzystując wiele wariantów wspomnianych technik laboratoryjnych. Chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem. Uważam, że właściwe zrozumienie wykonywanych eksperymentów pozwala lepiej planować badania, w tym programy grantowe; identyfikować i rozwiązywać problemy; dodaje pewności w prowadzeniu dyskusji naukowych (np. prezentowanie wyników swoim przełożonym, współpracownikom / podczas konferencji). Poza tym wszystkim - lepsze zrozumienie technik laboratoryjnych to znacznie większa frajda z badań :)

Prowadzę zajęcia online, z wykorzystaniem przygotowanych przeze mnie prezentacji, zadań i problemów badawczych. Zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb. Jestem bardzo elastyczny, reaguję na feedback i staram się zaproponować taki tryb pracy, aby jak najlepiej osiągnąć zakładane cele. Jestem fanem swobodnego podejścia do zajęć - stres blokuje uczenie się i zraża do pogłębiania wiedzy, a przed każdym kto rozpocznie karierę biologa/biotechnologa przecież długa i trudna droga ciągłego doskonalenia :)

Mateusz