Cena / za 60 min 100 zł
Lekcje online Tak
Miasto Kraków
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Genetyka
Zakres Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia Inne

Korepetycje - genetyka / genetyka molekularna

Witam

Oferuję korepetycje z genetyki klasycznej (prawa Mendla, krzyżówki dziedziczenia genów/alleli, proces crossing-over, budowa materiału genetycznego, mitoza i mejoza, ekspresja genów, cechy sprzężone i związane z płcią, choroby genetyczne, genetyka człowieka, modele zwierzęce) oraz z genetyki molekularnej (projektowanie primerów, metody analizy materiału genetycznego, inżynieria genetyczna, epigenetyka, praca z bazami danych, diagnostyka laboratoryjna).

Swoje doświadczenie zdobywałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polskiej Akademii Nauk, Małopolskim Centrum Biotechnologii, a także w firmach prywatnych Selvita i Ryvu Therapeutics. Genetyki uczyłem się zarówno od strony teoretycznej, jak i jej praktycznego wykorzystania jej w laboratorium.

Prowadzę zajęcia online, z wykorzystaniem przygotowanych przeze mnie prezentacji, zadań i problemów badawczych. Zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb. Jestem bardzo elastyczny, reaguję na feedback i staram się zaproponować taki tryb pracy, aby jak najlepiej osiągnąć zakładane cele. Jestem fanem swobodnego podejścia do zajęć - stres blokuje uczenie się i zraża do pogłębiania wiedzy, a przed każdym kto rozpocznie karierę biologa/biotechnologa przecież długa i trudna droga ciągłego doskonalenia :)

Mateusz