Cena / za 60 min 50 zł
Lekcje online Nie
Miejsce U korepetytora
Przedmiot Język polski
Zakres Szkoła podstawowa

Terapia dysleksji skierowana jest do dzieci z tzw. grupy „ry...

Terapia dysleksji skierowana jest do dzieci z tzw. grupy „ryzyka dysleksji” (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny) oraz dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, bądź wyraźnymi trudnościami związanymi z czytaniem, pisaniem i nauką.

Proponowana terapia polega na bezpośredniej pracy nad usprawnieniem zaburzonych funkcji czytania i pisania, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi oraz pamięci. Bardzo ważnym aspektem jest stymulowanie rozwoju silnych stron dziecka w celu umożliwienia kompensacji zaburzeń. Niezbędnym elementem terapii jest praca nad poprawą samooceny i poczucia własnej wartości ucznia.
Terapia ma formę zajęć indywidualnych, w trakcie których wykorzystywane są ćwiczenia Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona.