Cena / za 60 min 65 zł
Lekcje online Tak
Miasto Poznań
Miejsce U korepetytora
Przedmiot Język polski
Zakres Szkoła podstawowa

Język polski korepetycje EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zapraszam na zajęcia z języka polskiego. 

- przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

- przygotowanie do kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych

- bieżące wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu języka polskiego

- nauka ortografii

- nauka pisania różnych form wypowiedzi pisemnej: rozprawka, charakterystyka, list itd.