Cena / za 60 min 30 zł
Lekcje online Nie
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Język polski
Zakres Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Matura

Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzon...

Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pomoc w redagowaniu prezentacji maturalnych (bibliografia, ramowy plan prezentacji) oraz wszelkich prac pisemnych. Przygotowanie do obrony prezentacji maturalnej (m.in. przykładowe pytania, jakie może zadać egzaminator i odpowiedzi, omówienie lektur podanych w bibliografii). Udzielam korepetycji na wszystkich poziomach. Zapewniam wszystkie materiały potrzebne do nauki.