Cena / za 60 min 50 zł
Lekcje online Nie
Miejsce U korepetytora
Przedmiot Logopedia
Zakres Przedszkole Szkoła podstawowa

Zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne, pomoc w nauce dla klas 1-3

Nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem pracy - mgr edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda, udzieli korepetycji z zakresu logopedii, zajęć rewalidacyjnych i nauczania początkowego. Oferuje fachową pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym w tym z dysfunkcjami rozwojowymi i zaburzeniami lub opóźnieniami mowy, z zakresu terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, w nauce: czytania, pisania, liczenia, prawidłowej wymowy, rozwoju kompetencji językowych i pomoże nadrobić zaległości w nauce. 

Zajęcia w miłej, przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy naukowych.

50 zł za godzinę zegarową zajęć. 

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu pod numerem tel: 503866138