Cena / za 45 min 60 zł
Lekcje online Tak
Miasto Warszawa
Miejsce Dowolnie
Przedmiot WOS
Zakres Matura Gimnazjum Szkoła średnia

Kompleksowe przygotowanie do matury z WOSU 2022/2023

O mnie: 

Jestem studentką prawa drugiego roku Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją maturę z wosu napisałam na 90% co pozwoliło mi dostać się na wymarzone studia, a także zachęciło do dzielenie się wiedzą z innymi. Jako, że dwa lata temu sama posiadałam status maturzysty, dokładnie wiem czego trzeba by maturę zdać na najwyższym poziomie. Egzamin maturalny ma formę schematyczną co w dużym stopniu pozwala przewidzieć formę pytań. Rozwiązałam i przeanalizowałam wszystkie dostępne egzaminy maturalne na przestrzeni ostatnich 8 lat, dzięki czemu wiem na jakich kwestiach uczeń powinien skupić się najbardziej. Zapoznałam się również z nową podstawą programową wprowadzoną od 2023 roku dzięki czemu uzupełniłam i zmodyfikowałam wcześniej zebrany materiał o nowe zagadnienia i tematy.

 Jak wygląda lekcja ? 

  • Charakterystyka zajęć ze mną uzależniona jest od potrzeb korepetytanta. Jeżeli problemem będzie praca pisemna, skupimy się na pisaniu wypracowań oraz ich analizie. Jeżeli zauważę braki wiedzowe w poszczególnych działach, będziemy je konsekwentnie uzupełniać. 
  • Każde zajęcia będą rozpoczynały się krótkim odpytywaniem lub kartkówką online z poprzednich działów. Wspólnie z korepetytantem ustalimy próg ich zaliczenia, co wiąże się z faktem, że jeżeli próg nie zostanie przekroczony pytania z danego działu dostanie on ponownie na następnej lekcji. Da to pewności, że materiał został należycie przyswojony 
  • Chciałabym również poświęcić około 5-7 minut na "prasówkę", przegląd ostatnich wydarzeń politycznych z kraju i ze świata. Matura z wosu jest o tyle specyficznym przedmiotem, że wiedza, której nie znajdzie się w podręczniku też jest wymagana 

Na pierwszych zajęciach podam spis książek w które uczeń powinienen się wyposażyć oraz rozpiskę tematów, jakie będą realizowane w ciągu roku.

Lekcje będę prowadziła na bazie notatek, które konsekwentnie uzupełniałam przez ostatnie trzy lata. Dodatkowo przed każdymi zajęciami wysyłam prezentacje, które służą jako graficzne uzupełnienie wiedzy. Zawierają one mapki, zdjęcia ważnych postaci i polityków.

Po każdym skończonym dziale wysyłam test, który uczeń ma rozwiązać oraz prace pisemną do napisania, na podstawie przygotowanych przeze mnie materiałów. Wszystkie błędy i wątpliwości spróbuje sprostować, by nauka nie polegała na przyswajaniu suchych faktów, ale na aktywnym rozumieniu danego zagadnienia.

Zachęcam do kontaktu ze mną w razie jakichkowiek pytań:)

email:korepetycjewoslab@gmail.com